Бърз достъп
до пресата
в деня на
публикуването
Пълнотекстово
търсене по ключова
фраза във всички
издания
Екосъобразност
и ограничаване
на въглеродните
емисии
Единствената
дигитална услуга
с уредени
авторски права

ЗА ИЗДАТЕЛИ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Ако сте издател на печатно издание и желаете да добавите нов разпространител, без да се налага да отпечатвате
повече тиражни бройки и да генерирате допълнителни разходи,
свържете се с нас, за да ви включим в системата Display Daily.
Това ще Ви донесе много ползи: повишаване на приходите от продажби на абонаменти, по-голяма стойност на рекламните позиции,
увеличаване на читателската аудитория, достъп на държавната администрация до вашата медия, достъп до статистики и анализи,
достъп до анкетни проучвания и инициативи.

Единственото, което е необходимо да направите е да сключите с нас договор за разпространение и
да ни предоставяте своевременно годен pdf файл.