Slide

ИЗДАНИЯ

Брой 170 от 01.11.2023
Брой 5 от 04.09.2023
Брой 3 от 01.09.2023
Брой 99 от 04.11.2022
Брой 19 от 27.02.2023
Брой 3 от 09.01.2023
Брой 1 от 06.01.2023
Брой 50 от 01.12.2023
Брой 4 от 06.02.2023
Брой 151 от 06.12.2023
Брой 233 от 30.11.2022
Брой 284 от 05.12.2023
Брой 43 от 08.11.2022
Брой 41 от 13.10.2022
Брой 1075 от 27.10.2023
Брой 48 от 22.12.2023
Брой 42 от 10.11.2023
Брой 39 от 03.11.2023
Брой 42 от 09.12.2022
Брой 232 от 05.12.2022
Брой 47 от 25.11.2022
Брой 48 от 02.12.2022
Брой 34 от 07.09.2023
Брой 83 от 22.11.2022
Брой 3 от 09.01.2023
Брой 1000 от 04.07.2023
Брой 41 от 18.11.2022
Брой 69 от 10.04.2023
Брой 46 от 21.12.2022
Брой 91 от 23.12.2022
Брой 533 от 05.10.2023
Брой 82 от 02.12.2022
Брой 226 от 30.11.2023

ЗА ИЗДАТЕЛИ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Ако сте издател на печатно издание и желаете да добавите нов разпространител, без да се налага да отпечатвате повече тиражни бройки и да генерирате допълнителни разходи,
свържете се с нас, за да Ви включим в системата Display Daily. Това ще Ви донесе много ползи: повишаване на приходите от продажби на абонаменти, по-голяма стойност на рекламните позиции,
увеличаване на читателската аудитория, достъп на държавната администрация до вашата медия, достъп до статистики и анализи, достъп до анкетни проучвания и инициативи.

Единственото, което е необходимо да направите е да сключите договор за разпространение с нас
и
да ни предоставяте своевременно годен pdf файл.