Пакети за достъп

АБОНАМЕНТ
  • от 25 лв. за отделни издания

  • Достъп до избрано издание за периода на абонамента. Таксува се месечно или годишно според официалната абонаментна тарифа на съответното издание.
ПАКЕТИ
  • от 500 лв. за избрани издания

  • Специални пакетни предложения за множество абонаменти към издания по избор. Абонаментните пакети са за общ избран времеви период.
НЕОГРАНИЧЕН
  • от 1000 лв. за всички издания

  • Преференциален корпоративен пълен достъп всички издания според предварително договорени условия с Display Daily. Таксува се годишно.